Kondycja i Zdrowie Twojego Ciała

Anegdota o dębie

Od 20 lat, każdego poranka wychodzę na spacer na wzgórze, znajdujące się za moim domem. Gdy spotykam moich sąsiadów po drodze, kłaniam się im lub mówię dzień dobry.

Pewnego dnia spostrzegłem starszą kobietę.

 

 Czytaj dalej 

Aktualności

aktualności

 

Informacje dla klientów, kórzy zakupili produkty Ain'A.

Najczęściej występujące zagadnienia w trakcie używania AD-Line CLS-3400

 

Urządzenie podłączone jest do kontaktu ale nie działa.

 • Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do gniazda elektrycznego.
 • Podłącz urządzenie do innego gniazda elektrycznego (aby wykluczyć awarie w samym gniazdku).
 • Sprawdź czy kabel zasilający jest dociśnięty do gniazda w urządzeniu.
 • Obok gniazda zasilającego w urządzeniu znajduje sie przełącznik. Sprawdź czy jest ustawiony na pozycje "I".
 • Upewnij się, że przycisk "ON/OFF" został włączony.
 • Upewnij się, że kabel zasilający nie został uszkodzony. Jeśli tak, odłącz urządzenie Ad-Line od gniazda elektrycznego i wezwij serwis.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły w uruchomieniu urządzenia, skontaktuj się z Centrum Aina, celem umówienia wizyty serwisanta.

 

Urządzenie działa, ale pas brzuszny nie nagrzewa się.

 • Sprawdź na urządzeniu, czy ustawiona została właściwa wysokość temperatury. Ustaw ją na maksymalny (czerwony) zakres i odczekaj 5 minut - czas w którym mata nagrzewa się.
 • Upewnij się, że kabel pasa jest prawidłowo wsunięty do gniazda w urządzeniu, a pierścień od wtyczki dokręcony. Wtyczka nie może być luźno osadzona w gniazdku.
 • Jeśli na wyposażeniu posiadasz matę kegel-up, podłącz ją do gniazda, do którego zwykle podłączony jest pas brzuszny.
 • Upewnij się, że kabel od pasa brzusznego nie został uszkodzony. Jeśli tak, odłącz urządzenie Ad-Line od gniazda elektrycznego. Następnie odłącz kabel maty brzusznej od urządzenia.

W przypadku gdy mata nadal nie nagrzewa się po sprawdzeniu jej według powyższych wskazówek, skontaktuj się z Centrum Aina.

 

Podkładki na stopy, drążki, okrągłe nakładki nie emitują fal. Nie czuję ich działania.

 • Aby te elementy działały poprawnie, muszą być podłączone i używane w parach. W przypadku, gdy np: jedna podkładka na stopę jest odłączona, bądź jedną stopę uniesiemy do góry podczas działania urządzenia, fale przestaną przepływać i nie będą odczuwalne.
 • Upewnij się czy kabel jest podłączony do urządzenia i do pary wybranych elementów. Kolor wtyczek podłączanych do pary elementów nie ma znaczenia przy wyborze lewego/prawego elementu.
 • Upewnij się, że kabel nie został uszkodzony. Jeśli tak, odłącz urządzenie Ad-Line od gniazda elektrycznego. Następnie odłącz kabel wybranych elementów od urządzenia.

W przypadku gdy wybrane elementy nadal nie działają prawidłowo, skontaktuj się z Centrum Aina.

 

Ain'A © 2013. Prawa zastrzeżone.